08 September 2015

mensahe sa kapwa ko kabataan

MENSAHE SA KAPWA KO KABATAAN
ni: John Walter B. Juat

Isang leksyon na aking natutunan
Sa aking pagtatapos sa UP Diliman
Ay ang maging matapang at ipaglaban
Ano man ang iyong pinaniniwalaan

Kung papansinin ninyo mabuti, may natatanging tema
Mapa-teleserye, mapa-sine, sayaw o musika
Imoralidad, pangangaliwa, pagwasak ng pamilya
Kung tayo ay tumahimik, wala tayong mapapala

Maging malikhain, masipag at mapamaraan
Huwag sayangin ang mga natatanging katangian
Kung hindi tayo umaksyon baka matuluyan
Mawala ang moralidad ng ating mga kabataan

Gamitin natin ang kakayahan, ang ating mga talento
Gumawa ng awitin, tula, o magsulat ng artikulo
Kapag tayo'y nasa tama, huwag natin ito isarili't itago
Kahit pa hindi sumangayon ang maraming mga tao

Huwag sabihin na tayo'y walang magagawa
Dahil tayo ay nagaaral at bata pa
May responsibilidad parin tayo sa ating kapwa
Mga pagbabago sa lipunan, sa atin dapat magsimula

Huwag na tayo magsayang pa ng panahon
Dahil tayo, tayo ang tunay na solusyon
Maging matapang, kabataan, at umaksyon
Dahil nakasalalay sa atin ang susunod na henerasyon

19 July 2015

Guro: Ang Dakilang Propesyon

Guro: Ang Dakilang Propesyon
ni: John B. Juat

Sa aking pagtatapos ng kursong Edukasyon
Nais ko pasalamatan mga gurong nagbigay inspirasyon
Sabi ng marami, ang guro ang dakilang propesyon
Ngunit para sa akin, ito'y isang bokasyon

Bilang guro, ikaw ay natututong maging responsable
Tungo sa bayan, sa kapwa, hindi lamang iyong sarili
Hawak mo ang kinabukasan ng iyong mga estudyante
Kung anong ituro mo, iyon sila kapag lumaki

Ang guro ay di lamang eksperto sa karunungan
Sila rin ay modelong dapat tularan
Ginagabayan ang mga mag-aaral sa katotohanan
Upang maging maganda ang kanilang kinabukasan

Ang guro ay taong punong-puno ng pagmamahal
Handog niya sa klase ay dunong at moral
Hindi lamang matutunan ang mag-aral ng mag-aral
Ngunit mas mahalaga, tinuturo ang kagandahang-asal

Ang guro rin ay nagsisilbing isang gabay
Upang mailabas sa mga mag-aaral ang kanilang husay
Tungo sa magandang kinabukasan, sila ang tulay
Dahil tinuturo rin niya mga karanasan sa buhay

Ating ipagmalaki ang mga guro, mga dakilang tao
Dahil sa kanila, patuloy tayong natututo

07 July 2015

Kasal

KASAL

Ang kasal ay sakramentong dapat pahalagahan
Isang institusyong buong buhay na pagsasamahan
Mga anak, bunga ng kanilang pagmamahalan
Palalakihin ng magulang bilang mabuting mamamayan

Sa panahon ngayon, tila naiiba ang kasal
Mabilis nawawala ang aspetong banal
Pag-iisang dibdib ng parehong kasarian, sa US ay legal
Paghihiwalay ng magulang, ngayon ay nagiging normal

Sa patuloy na pagkawasak ng pamilya sa kasalukuyan
Ang mga anak ay tila nawawasak ang kinabukasan
Wala ang pag-gabay ng magulang, tila pinababayaan
Paglaki ng mga anak ay matinding naaapektuhan

Pababayaan ba natin na maging normal ang diborsyo?
O kaya naman relasyon ng parehong kasarian ay matanggap ng tao?
May pag-asa pa kayang mapahalagahan muli ang sakramentong ito?
O tuluyan na natin pagwawalang-bisa ang utos ni Kristo?

Magising tayo, mamulat tayo, lalo na ang mga kabataan
Huwag tayo tumunganga at tanggapin nalang ang kaisapang Kanluran
Tayong mga Pilipinong malapit sa Diyos at pamilya, ating ipaglaban
Kasagraduhan ng kasal at pamilya, ating protektahan

06 April 2015

Response to "a retreatant's prayer"

Response to A Retreatant's Prayer
by: John Walter B. Juat

Thank you my child for answering My call
I long to lavish my love on you and give you my all 
I'm here to strengthen you each time you fall
So that one day you'll be able to stand up tall

I love you unconditionally; I want you to be happy
I want you to choose to love me freely
trust in Me my child; trust in me fully
For I love you, child, as my one and only

Soar high like an eagle above the sky
I long for you to freely fly
Let go of the rotten meat, with it you'll die
It may be difficult, but I'll help as long as you try

I know sometimes you feel like a failure
But don't be discouraged; I love you, that's for sure
To love and to save will always be my nature
Love me, my child, and I'll give you a fruitful future

Carry on with your struggles and persevere
Be assured that your prayers, I truly hear
I am not a distant God, for I am right here
I am also a Loving Father, there's nothing to fear

Though you are blinded by sin, I can regain your sight
Just learn to be humble, don't rely on your own might
Ask for help humbly and you'll win the spiritual fight
Turn to Me, my son, I'll lead you to the light

Love Confession, my child, experience my mercy
For I will never stop forgiving you, no matter the gravity
Just always be sincere, ask for the grace humbly
And I will surely give you joy, peace and serenity

I love you and you are so dear to me
My beloved child, you always will be

a retreatant's prayer

A Retreatant's Prayer
by: John Walter B. Juat

My Lord and my God, my Perfect Father,
I wish to spend these days in silent prayer
I want to know you more, divine teacher
Intercede for me, my Blessed Mother

I come to you, Lord God, full of humility
I offer you everything; I want to be empty
I lay down my entire being, even what pleases me
So You can change my heart completely

I come to you Lord, wanting to know your will
Your divine mission, o God, I want to fulfill
Teach me to ponder; teach me to be still
That I may come to understand Your will

For the sins I've committed, Lord I'm heartily sorry
Never allow me again to take sin lightly
Let my contrition be full of sincerity
So You can pour your grace on me abundantly

Increase in me Lord my faith, hope and charity
Cast away my fears, doubts and anxiety
Strengthen my will; deepen my piety
That I may be the best person I can be

There is one thing, Lord, I hope and pray
That I may love You more each day
Make me always imitate your way
And in your presence, make me always stay

In this retreat, Lord, I ask for the special grace
That my life will give you glory and praise
Make me love You until the end of my days
So that I may gaze at You forever face to face

AMEN.

28 March 2015

Tunay na Banal na Linggo

Tunay na Banal na Linggo
ni: John B. Juat

Magdiriwang nanaman tayo ng pangyayaring napakahalaga
ang pagdiwang ng ating misteryo ng pananampalataya
Kung saan ang Panginoong Hesus ay sadyang nagdusa,
namatay sa krus at muling ibinalik sa buhay ng Ama

Madalas nagkakaroon ng kumpisalang bayan
pang mapatawad ang ating mga kasalanan
Isa itong napakaganda at mahalagang paraan
na ang Banal na Linggo'y tunay natin mapaghandaan

Bawat simbahan ay pinaghahandaan mabuti ang pagdagsa
sa mga gumagawa ng "Via Crucis" at Bisita Iglesia
Isang napakagandang gawaing sumisimbulo ng ating paghahanda
sa Pasko ng Muling Pagkabuhay, ang kasukdulan ng ating paniniwala

Bilang mga Kristyano, dapat ay ating susundan
ang yapak ng ating Panginoon, ang kanyang pinagdaanan
Ang masaktan at mamatay sa ating sariling gusto ay kailangan
upang ang panibagong buhay ay ating maranasan

Isabuhay natin ang pasyon, pagkamatay at pagkabuhay ni Hesukristo
para ang mahalagang okasyong ipagdiriwang ay hindi lamang isang linggo
Paano natin ito mapapagpatuloy? sa pamamagitan ng pagsakripisyo,
pangungumpisal, pagtanggap ng komunyon, pagdasal at pagbigay ng ayuno

17 February 2015

Kuwaresma

KUWARESMA
ni: John B. Juat

Muling ipinagdiriwang ng Simbahang Katolika
Ang panahon na tinatawag na Kuwaresma
Apatnapung araw ng panalangin at pagpapakumbaba,
Pag-aayuno't mabuting paggawa sa ating kapwa

Sa paglagay ng pari ng abo sa ating noo
Talikuran natin ang kasalanan at maniwala sa ebanghelyo
Paalala ito na sa dulo ng buhay tayo'y babalik sa abo
Kaya dapat nating seryosohin ang ating buhay Kristyano

Tayo'y magrosaryo, magumpisal at magsimba
Magsakripisyo tayo at basahin ang bibliya
Seryosohin natin ito; Bigyan natin ito ng halaga
Upang mapasa-atin ang napakaraming biyaya

Ating ipagdasal na sa Kuwaresma, ating mapagtanto
Na mabilis lamang ang ating buhay dito sa mundo
Buhay ay ating pahalagahan dahil buhay ay regalo
Para sa katapusan nito, makasama natin si Hesukristo

11 January 2015

WAGING WAR

WAGING WAR
(a poem inspired by SAFE)
by: John B. Juat

prepare yourselves, soldiers, the enemy is near
put on your armor, your shield, and your gear
march toward the front line, there is nothing to fear
for we fight with our Master and King, He's right here

participate in Mass, go to Confession, spend time in prayer
read His Word and have a devotion to our Blessed Mother
fast and offer sacrifices, show your love to one another
for we need to be equipped, we need to be stronger

once you are equipped, go and spread the word
fear not what others think or say, let your voice be heard
call out for reinforcements, though we may be outnumbered
for there are a lot of souls out there waiting to be gathered

swing the sword against value-free sex education and pornography
be on the offensive against relativism and the new age ideology
shoot the arrow against abortion and the contraceptive mentality
strike the spear against divorce and the others that threatens the family

stand your ground and defend life from the moment of conception
be steadfast and fight for marriage as a sacred institution
be watchful and defend the truth that sex is for union and procreation
be on guard and spread that the people is the true wealth of the nation

be brave, Christian soldier, for this battle may be long
because the enemy is real and the enemy is very strong
but persevere, for this battle is between right and wrong
and since we fight with Him, in the end we'll sing our victory song

08 January 2015

Born God's Way

BORN GOD’S WAY
A message of hope to people who struggle to accept their sexuality
John B. Juat

On the 6th day of creation, God made man and woman
To go forth and multiply and to toil the land
God gave them freedom to do what they can
Except to eat the fruit of the tree, which he banned

Just like Adam and Eve, we are born God’s way
One woman, one man, complementary and made for one other
This perfect design for sexuality, we ought to obey
For He cannot make a mistake – our perfect Creator and Father

In this society filled with sin and confusion,
We forget who we are, our person, our sexuality
We brand ourselves as LGBT, based on our attraction
We can only be man or woman, we have no other identity.

No matter how strong the attraction gets, remember to be pure
And always ask for the grace to be guided by His loving hand
Do this and you won’t be judged, that I can assure
He’ll even bless you for trying to fight. He will understand.

Just as people say, God has given us the power to be free
To choose to fall to our weaknesses or to overcome it
Do not accept your struggles as your destiny, have some humility
And for sure, He will help you and give you merit.

Be not afraid to fight and struggle for you can persevere
Just remember who you are. Your identity and dignity
To those who say you cannot fight it, don’t lend them your ear
For you, friend, with God’s grace will appreciate your sexuality

02 January 2015

CITY OF JESUS 2014, Tanay, Rizal

JESU POLIS 2014
Gawa ni: John Walter B. Juat

Bago pa man kami sa EPIC PARC pumunta
Dumaan muna kami sa Regina Rica
Kay payapa sa loob ng SULOD ng aming Ina
Sigurado binigyan kami ng maraming grasya

Pag dating namin sa EPIC PARC, tinuruan kami ng SOFA
Bago sarili ang isipin, maglingkod muna sa iba
Pagkalipas ng ilang sandali, ang pagtitipon ay nagsimula na
Kami’y nagdasal, nagsulat, at namahagi ng sagot sa isa’t isa

Upang mas mapalalim ang aming pananampalataya
Kami ay nagdiwang ng Banal na Misa
Nag Benediksyon rin kami ng Banal na Eukaristiya
Habang kami’y nagdasal, kumanta at nagbigay pugay sa Kanya

Sa ikalawang araw naman, kami’y inutusan na lumikom ng pera
Nagtipon muna kami at nag isip, bago tuluyan mag harana
Ang gawain na ito pala ay mahirap ngunit masaya
Ang pagkakaroon ng pera ay aming nabigyang halaga

Ilan sa pinagawa ay mag hohoho ng walang tatawa
Magtampisaw at ibalanse ang mga napulot na barya
Mag selfie sa unggoy, bilangin ang ngipin at ihagis ang bola
Gayahin ang larawan, hanapin si Fr Jojo, ang paring aming kasama

Pagkatapos ng lahat ng pagod, kami’y nagpahinga
Bago pumunta sa EPIC house na napakaganda
Doon kami naghapunan, nagsaya at nag selfie sa may lawa ng Laguna
Pati ang tumingin sa langit na puno ng bituin na tila paraiso sa mata

Nung ikatlong araw, kami ay ipinagdepensa
Tungkol sa aming proyektong fundraising para sa aming parokya
Nagtipon ang lahat, piniga ang utak at nakilahok ang bawat isa
Hanggang sa aming mga ideya ay pinagsama-sama

Nung hapon naman, ang bawat komunidad ay naghanda
Para sa aming munting presentasyon na isasagawa
Mga sayaw, biro at galaw na lahat ay kamangha-mangha
Ang iba ay dilikado kaya tila circus ang aming nakita

Sa huling araw kami ay nagkaroon ng brigada eskwela
Ang iba ay nagwalis, ang iba naman ay nagpintura
Tunay ngang masaya tumulong kahit di namin kilala
Dahil ang eskwelahan nila na papasukan nila ay lilinis at gaganda

Kaya naman sa lahat ng naging aming Facis
Pati narin mismo kay Fr. Jojo Monis
Kundi dahil sa inyo, imposible magkaroon ng Jesu Polis
Dahil ito ay naging masaya, makabuluhan at nakaka miss!

01 January 2015

A NEW YEAR'S PRAYER

A NEW YEAR'S PRAYER
by: John B. Juat

Walk with me, O God, and lead me
As I put my trust in You completely
For my past sins, make me truly sorry
and make me choose to love You freely

Open the eyes of my heart, Lord, that I may see
And understand exactly what is Your will for me
May my actions, words and thoughts give you glory
Make my Yes to Your will be just like that of Mary

Do what you will, O God, and let it be
Empty me, Lord, and increase my humility
Increase my faith, increase my charity
Increase my hope, and me grow closer to Thee

I turn to you to intercede for me, my Mother and Lady
Take me by the hand and lead the way for me
Teach me, my Mother, how to love and how to be Holy
Until the time I gaze upon your Son's face for eternity