11 January 2015

WAGING WAR

WAGING WAR
(a poem inspired by SAFE)
by: John B. Juat

prepare yourselves, soldiers, the enemy is near
put on your armor, your shield, and your gear
march toward the front line, there is nothing to fear
for we fight with our Master and King, He's right here

participate in Mass, go to Confession, spend time in prayer
read His Word and have a devotion to our Blessed Mother
fast and offer sacrifices, show your love to one another
for we need to be equipped, we need to be stronger

once you are equipped, go and spread the word
fear not what others think or say, let your voice be heard
call out for reinforcements, though we may be outnumbered
for there are a lot of souls out there waiting to be gathered

swing the sword against value-free sex education and pornography
be on the offensive against relativism and the new age ideology
shoot the arrow against abortion and the contraceptive mentality
strike the spear against divorce and the others that threatens the family

stand your ground and defend life from the moment of conception
be steadfast and fight for marriage as a sacred institution
be watchful and defend the truth that sex is for union and procreation
be on guard and spread that the people is the true wealth of the nation

be brave, Christian soldier, for this battle may be long
because the enemy is real and the enemy is very strong
but persevere, for this battle is between right and wrong
and since we fight with Him, in the end we'll sing our victory song

08 January 2015

Born God's Way

BORN GOD’S WAY
A message of hope to people who struggle to accept their sexuality
John B. Juat

On the 6th day of creation, God made man and woman
To go forth and multiply and to toil the land
God gave them freedom to do what they can
Except to eat the fruit of the tree, which he banned

Just like Adam and Eve, we are born God’s way
One woman, one man, complementary and made for one other
This perfect design for sexuality, we ought to obey
For He cannot make a mistake – our perfect Creator and Father

In this society filled with sin and confusion,
We forget who we are, our person, our sexuality
We brand ourselves as LGBT, based on our attraction
We can only be man or woman, we have no other identity.

No matter how strong the attraction gets, remember to be pure
And always ask for the grace to be guided by His loving hand
Do this and you won’t be judged, that I can assure
He’ll even bless you for trying to fight. He will understand.

Just as people say, God has given us the power to be free
To choose to fall to our weaknesses or to overcome it
Do not accept your struggles as your destiny, have some humility
And for sure, He will help you and give you merit.

Be not afraid to fight and struggle for you can persevere
Just remember who you are. Your identity and dignity
To those who say you cannot fight it, don’t lend them your ear
For you, friend, with God’s grace will appreciate your sexuality

02 January 2015

CITY OF JESUS 2014, Tanay, Rizal

JESU POLIS 2014
Gawa ni: John Walter B. Juat

Bago pa man kami sa EPIC PARC pumunta
Dumaan muna kami sa Regina Rica
Kay payapa sa loob ng SULOD ng aming Ina
Sigurado binigyan kami ng maraming grasya

Pag dating namin sa EPIC PARC, tinuruan kami ng SOFA
Bago sarili ang isipin, maglingkod muna sa iba
Pagkalipas ng ilang sandali, ang pagtitipon ay nagsimula na
Kami’y nagdasal, nagsulat, at namahagi ng sagot sa isa’t isa

Upang mas mapalalim ang aming pananampalataya
Kami ay nagdiwang ng Banal na Misa
Nag Benediksyon rin kami ng Banal na Eukaristiya
Habang kami’y nagdasal, kumanta at nagbigay pugay sa Kanya

Sa ikalawang araw naman, kami’y inutusan na lumikom ng pera
Nagtipon muna kami at nag isip, bago tuluyan mag harana
Ang gawain na ito pala ay mahirap ngunit masaya
Ang pagkakaroon ng pera ay aming nabigyang halaga

Ilan sa pinagawa ay mag hohoho ng walang tatawa
Magtampisaw at ibalanse ang mga napulot na barya
Mag selfie sa unggoy, bilangin ang ngipin at ihagis ang bola
Gayahin ang larawan, hanapin si Fr Jojo, ang paring aming kasama

Pagkatapos ng lahat ng pagod, kami’y nagpahinga
Bago pumunta sa EPIC house na napakaganda
Doon kami naghapunan, nagsaya at nag selfie sa may lawa ng Laguna
Pati ang tumingin sa langit na puno ng bituin na tila paraiso sa mata

Nung ikatlong araw, kami ay ipinagdepensa
Tungkol sa aming proyektong fundraising para sa aming parokya
Nagtipon ang lahat, piniga ang utak at nakilahok ang bawat isa
Hanggang sa aming mga ideya ay pinagsama-sama

Nung hapon naman, ang bawat komunidad ay naghanda
Para sa aming munting presentasyon na isasagawa
Mga sayaw, biro at galaw na lahat ay kamangha-mangha
Ang iba ay dilikado kaya tila circus ang aming nakita

Sa huling araw kami ay nagkaroon ng brigada eskwela
Ang iba ay nagwalis, ang iba naman ay nagpintura
Tunay ngang masaya tumulong kahit di namin kilala
Dahil ang eskwelahan nila na papasukan nila ay lilinis at gaganda

Kaya naman sa lahat ng naging aming Facis
Pati narin mismo kay Fr. Jojo Monis
Kundi dahil sa inyo, imposible magkaroon ng Jesu Polis
Dahil ito ay naging masaya, makabuluhan at nakaka miss!

01 January 2015

A NEW YEAR'S PRAYER

A NEW YEAR'S PRAYER
by: John B. Juat

Walk with me, O God, and lead me
As I put my trust in You completely
For my past sins, make me truly sorry
and make me choose to love You freely

Open the eyes of my heart, Lord, that I may see
And understand exactly what is Your will for me
May my actions, words and thoughts give you glory
Make my Yes to Your will be just like that of Mary

Do what you will, O God, and let it be
Empty me, Lord, and increase my humility
Increase my faith, increase my charity
Increase my hope, and me grow closer to Thee

I turn to you to intercede for me, my Mother and Lady
Take me by the hand and lead the way for me
Teach me, my Mother, how to love and how to be Holy
Until the time I gaze upon your Son's face for eternity