25 April 2011

Save the Family!


Save the Family!
By: John Juat

Every eye has the right to see
The world in all its splendor and beauty
So here I stand firm and cry my decree
“Let us all help save the family!”

There is so much corruption and filth in this earth
The dignity of human life is losing its worth
All these artificial means to prevent birth
It doesn’t make sense, it’s nothing but dirt

I don’t know why people don’t understand
The sweetness of our Lord’s command
A child in a mother’s womb, touched by His hand
Is meant to be with Him someday in the Promised Land!

Many are deprived of the right to live
Because people give what they shouldn’t give
And they do what shouldn’t be done
To kill an innocent life, thus, is something hard to forgive

If only people would respect and value the family
Then there would be peace in our community
Everyone would be living in harmony
There would be progress in our society

Let us not support at all the RH bill
For it is against the Lord’s ever-good will
With all its lies it could quickly fill
The country with much confusion and fear

It states that contraceptives are essential medicine
As for the demon it is; as for men it is a grave sin
Let us make sure that this bill does not win!
For something like this, it should go straight to the bin!

Let us all be concerned about this particular issue
And tell the people of what is right and true
The authorities can stop it if they only knew
So…let us spread our message to all and not a few

Every eye has the right to see
The world in all its splendor and beauty
So here I stand firm and cry my decree
“Let us all help save the family!”

24 April 2011

Pagiging Isang Apostol
gawa ni : John B. Juat

Nais ko maging apostol ng Panginoong Hesukristo
Ikalat ang mabuting balita sa lahat ng tao
Itatag natin ang Kanyang kaharian sa bawat sulok ng mundo
Dahil tayo ay iniligtas ng Kanyang banal na dugo

Ating seryosohin at pahalagahan ang ating pananampalataya
Dahil ito ay ang ating gabay sa bawat pag-iisip at salita
Sa dakilang pagmamahal ni Kristo, tayo ay magtiwala
Na kaya natin abutin ang langit dito sa lupa

Tayong lahat ay tinawag na may misyon
Kaya halina, huwag matakot na walang humpay na umaksyon
Ang ngalan at utos ng Diyos, ating ipagtanggol
Sa ganitong paraan, sumusunod tayo sa Banal na Pastol.

Ano Kaya Kung Pinili ni Maria na Hindi Isilang si Kristo?


Ano Kaya Kung Pinili ni Maria na Hindi Isilang si Kristo?
Ni: John B. Juat


Ano kaya kung pinili ni Maria na hindi isilang si Kristo?
Lahat ay kanya kanya, lahat ay magulo
Kasalanan ay lalaganap, iyan ay sigurado
Dahil sa wala tayong masusundang modelo

Mananatili tayo sa dilim, hindi tayo magbabago
Hindi tayo magiging wasto, imposible tayong matuto
Hindi natin malalampasan ang mga pagsubok ng mundo
Dahil sa kawalan natin ng mabuting ehemplo

Hindi matutupad ang Kanyang pangako
Na iligtas tayo gamit ang krus at Kanyang banal na dugo
Mula sa mga pagkukulang natin, hindi tayo makakatayo
Buhay ay walang direksyon, 'di alam saan patungo

Pinto ng langit, mananatiling sarado
Walang sinuman ang makakapasok sa paraiso
Hindi mapapatawad ang kasalanan ko, kasalanan mo
Kung hindi isinilang si Hesus sa ating mundo

Ngunit si Maria't Jose ay nagmahalan ng totoo
Hinayaan nilang ibigay si Hesus sa bawat tao
Ito ay isang napakalaking ipinamalas na milagro
At dahil dito, nagkaroon tayo ng Pasko

Buhayin Ninyo Ako... Mahalin Ninyo Ako


Buhayin Ninyo Ako… Mahalin Ninyo Ako
by: John B. Juat

Ano ba talaga ang balak ninyo?
Karapatan ko ang mabuhay sa mundo!
Inay, itay, pakinggan ninyo ako
Nais ko makisalamuha sa mundong ito!

Hindi ko naman nais ang maging pasaway
Ayaw ko rin ang maraming kaaway
Kung ang pagmamahal ninyo ay sadyang tunay
Pagbigyan ninyo ako; hayaan ninyo akong mabuhay

Maraming tao ang hindi napagbigyan
Sana… ibigay sa akin ang mga karapatan
Ama, ina, isama ninyo ako sa inyong tahanan
Kung saan mararanasan ang pagmamahalan

Ako ay pinili ng Poong Maykapal
Kahit hindi pa isinilang, ako na ay may dangal
Sige na, ipakita sa akin ang inyong pagmamahal
At palakihin ako na may dunong at moral

Pakinggan ninyo ang aking sigaw
Ang puso ko naman ay hindi maalingasaw
Ang kagandahan ng mundo, nais ko matanaw
Pati na rin sa baybayin ay magtampisaw

Pakinggan ninyo ako, aking magulang
Gusto ko harapin ang buhay na may lakas at tapang
Gusto ko lumaking maging mabuti at magalang
Kahit mahirap, sana ako’y pagbigyan na lang

Mahal na magulang, ako’y hindi pahirap
Ako’y musmos na may magandang hinaharap
Totoo, upang palakihin ako, kailangan ninyo magsikap
Subalit buhayin ninyo ako at aabutin ko ang alapaap!

Ang buhay ko ba ay isa lamang pamahiin?
Kailan kaya, kailan kaya ako diringgin?
Mula sa panaginip, gisingin ninyo ako, gisingin
Ang tanging hiling ko ngayon ay ako’y mahalin!!!

Intindihin ninyo na ako’y may diwa’t puso
May kakayahan ako maging mabuting tao
Buhayin ninyo ako...buhayin ninyo ako
Mahalin ninyo ako…mahalin ninyo ako

Mahal na magulang, huwag na kayong magdusa
Gawin ninyo akong dahilan ng inyong ligaya
Ako’y magiging mabuti, huwag kayo mag-alala
Bigyan ako ng pagkakataon, susundin ko ang inyong panata

Pakinggan ninyo ako sa inyong puso
At maririnig ninyo ang sigaw ko
Tuparin sana ang hiling ko at ako’y mabuhay sa mundo
Alang-alang sa pagmamahal ni Kristo

Tula ng Buhay


Tula ng Buhay
Gawa ni: John B. Juat

Ang buhay ay regalo ng magulang ko
Dahil sila ay nagmahalang totoo
Kay saya nila nung pinanganak ako
Umiyak sa tuwa si lola at lolo

Ako rin ay binigyan ng karapatan
Mag-aral mabuti sa silid-aralan
Maglaro at magkaroon ng kaibigan
Pati tumira sa magandang tahanan

Kahit ano pa man ang sadya ng buhay
Kaya kong harapin ang lahat ng bagay
Dahil sa mga payo na ibinigay
Ng aking mahal na si nanay at tatay

Isa pang importanteng tinuro sa’kin
Ang Diyos ay dapat buong pusong ibigin
At ang kanyang Banal na Utos ay sundin
Upang kapayapaan ay mapa-sa’tin

Ako’y dumaan sa hirap at ginhawa
Minsan ako’y umiyak, minsa’y nagsaya
Lahat ng ito ay bigay ng Diyos Ama
Upang ako’y lumaki na may panata

Kahit laganap ang kasamaan ngayon
Andyaan kahit saan ka man lumingon
Kaya kong harapin ang anumang hamon
Basta’t ako’y malapit sa Panginoon

Ang buhay ay regalo lamang sa atin
Wala tayong karapatan na bawiin
Sa takdang panahon, tayo rin ay kukunin
Kaya ang buhay ay alagaan natin

O Inang Mahal


O Inang Mahal
Ni : John Juat

Siyam na buwan mo ako inalagaan sa iyo,
Salamat sa iyo inay
Pinalaki akong alagad ng Diyos,
Salamat sa iyo inay

'pagkat ikaw lamang ang tunay
pinagkaloob sa'kin ng maykapal
Walang sawang pagmamahal
Upang kami ay maging banal

Ilang beses ko sinuway ang utos mo
Ngunit ako'y pinatawad, niyakap ako
Pagmamahal mo'y walang tatalo
Hangad sa amin ay mundo ng paraiso

'pagkat ikaw lamang ang tunay
pinagkaloob sa'kin ng maykapal
Walang sawang pagmamahal
Upang kami ay maging banal

Araw-araw, pinasaya mo kami
Salamat sa iyo, inay
Lumaki akong matalino, magalang at may malinis na puso
Salamat sa iyo, inay

'pagkat ikaw lamang ang tunay
pinagkaloob sa'kin ng maykapal
Walang sawang pagmamahal
Upang kami ay maging banal