16 July 2011

Pagdurusa... Pag-asa

Pagdurusa… Pag-asa
Gawa ni: John Juat

Ang buhay nga ba ay isang pahirap
Puno ng kasamaan at ‘di maabot na pangarap
Kahit minsan ang buhay ay napakasaklap
Patuloy dapat tayo sa paglaban at pagsikap
Upang masmabuti ang hinaharap

Hindi naman pwedeng puro na lang saya
Importante rin ang minsang hirap at dusa
Upang matuto tayong lubusang magtiwala
Sa pagmamahal ng Diyos Amang dakila

Kapag ang hirap ay hindi pwedeng matanggal
Huwag tayong tumunganga lang at umangal
Tanggapin natin ito ng buong pagmamahal
Hindi lamang ito isang kabutihang asal
Isa rin itong paraan upang maging banal

Kapag ang bigat ng mundo ang ating pinapasan
At ang dusa at sakit ay tila walang hanggan
Mag lakas loob tayong gayahin si San Juan
Na siyang kumapit sa Diyos hanggang sa kamatayan

Kapag ating tanggapin ang napakaraming biyaya
Sigurado mararanasan natin ang langit dito sa lupa
Mahalin natin ang Diyos at ang kapwa
Upang sa panahong tawagin na tayo ng May Likha
Ating tititigan ang Kanyang banal na mukha

No comments:

Post a Comment