24 April 2011

O Inang Mahal


O Inang Mahal
Ni : John Juat

Siyam na buwan mo ako inalagaan sa iyo,
Salamat sa iyo inay
Pinalaki akong alagad ng Diyos,
Salamat sa iyo inay

'pagkat ikaw lamang ang tunay
pinagkaloob sa'kin ng maykapal
Walang sawang pagmamahal
Upang kami ay maging banal

Ilang beses ko sinuway ang utos mo
Ngunit ako'y pinatawad, niyakap ako
Pagmamahal mo'y walang tatalo
Hangad sa amin ay mundo ng paraiso

'pagkat ikaw lamang ang tunay
pinagkaloob sa'kin ng maykapal
Walang sawang pagmamahal
Upang kami ay maging banal

Araw-araw, pinasaya mo kami
Salamat sa iyo, inay
Lumaki akong matalino, magalang at may malinis na puso
Salamat sa iyo, inay

'pagkat ikaw lamang ang tunay
pinagkaloob sa'kin ng maykapal
Walang sawang pagmamahal
Upang kami ay maging banal

No comments:

Post a Comment