24 April 2011

Pagiging Isang Apostol
gawa ni : John B. Juat

Nais ko maging apostol ng Panginoong Hesukristo
Ikalat ang mabuting balita sa lahat ng tao
Itatag natin ang Kanyang kaharian sa bawat sulok ng mundo
Dahil tayo ay iniligtas ng Kanyang banal na dugo

Ating seryosohin at pahalagahan ang ating pananampalataya
Dahil ito ay ang ating gabay sa bawat pag-iisip at salita
Sa dakilang pagmamahal ni Kristo, tayo ay magtiwala
Na kaya natin abutin ang langit dito sa lupa

Tayong lahat ay tinawag na may misyon
Kaya halina, huwag matakot na walang humpay na umaksyon
Ang ngalan at utos ng Diyos, ating ipagtanggol
Sa ganitong paraan, sumusunod tayo sa Banal na Pastol.

No comments:

Post a Comment